O Meditaţie de Advent

 
Ce garanţii a avut Dumnezeu, înainte de a apăsa butonul „Crăciun”, că planul mânturii care urma să începă cu primul Crăciun din Betleem va avea reuşită? Iată o întrebare care ne îndreaptă atenţia spre însăşi esenţa Întrupării şi care merită toată consideraţia în reflecţiile de Advent. Dintre toate scrierile Noului Testament, Epistola către evrei – un tratat al unui teolog creştin a cărui identitate nici măcar nu o cunoaştem – se preocupă cel mai intens de acestă chestiune.

Urmărind firul acestei epistole, găsim punctul culminant al traiectului Întrupării de abia în a doua parte a scrierii, la începutul capitolului 10. Acolo se sondează cel mai reprezentativ adevăr al Întrupării, adevăr care de fapt a asigurat derularea cu succes a planului de mântuire.

5 De aceea, când intră în lume, El zice: ,,Tu n’ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; 6 n’ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. 7 Atunci am zis: ,,Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”

Aspectul definitoriu al lucrării lui Isus pe pământ a fost îndeplinirea voii lui Dumnezeu. Elementul care deopotrivă a definit şi a garantat rezultatul Întrupării, şi, prin extensie, succesul întregului plan de mântuire, a fost o identificare totală, până la pasiune, a voinţei personale a lui Isus cu voia lui Dumnezeu. Chiar mai presus de cerinţele explicite ale lui Dumnezeu din lege (jertfe, arderi de tot, etc.) Isus a înţeles că adevărata raţiune a vieţii Sale se găseşte doar atunci când, în urma unui proces deliberat de alegere, de supunere, şi de ascultare, voia lui Dumnezeu devine şi voia Lui.

Isus, ca fiinţă umană, a înţeles că esenţa calităţii de om constă în conformarea cu voia lui Dumnezeu. Şi aceasta nu în cazurile convenabile când voia Lui personală a coincis cu voia lui Dumnezeu, ci cu mult mai mult atunci când alegerea voii lui Dumnezeu însemna confruntarea ispitei, lupta cu ea, şi, în ultimă instanţă, chiar moartea. Isus s-a confruntat cu aceeaşi ispită cu care s-a întâlnit şi Adam: aceeaşi putere de ademenire, aceeaşi persuasiune în argumente, aceleaşi promisiuni alternative tentante. Isus însă a biruit tocmai acolo unde Adam a căzut. Ispitirea de la începutul misiunii (streaşina Templului) si cea de la sfârşitul misiunii (grădina Ghetsimani) dovedesc cu tărie că Isus s-a aflat în mod permanent faţă în faţă cu ispita definitorie condiţiei de om: alegerea dintre a te supune în ascultare voii lui Dumnezeu sau a respinge voia lui Dumnezeu în favoarea propriei voinţe.

Aceasta este una din marile lecţii ale Întrupării în concepţia autorului Epistolei către evrei – poate cea mai mare. Din tot ceea ce ne-a lăsat Fiul ca model, El, Înainte-Mergătorul nostru, El, care s-a identificat cu noi în totalitate (mai puţin în capitularea în faţa ispitei), ne-a oferit modelul şi tiparul ideal de raportare la voia lui Dumnezeu. Această voie trebuie cunoscută, aleasă, şi îndeplinită. Aşa se explică succesul planului de întrupare: fără acest act de supunere şi conformare totală a voinţei lui Isus voinţei lui Dumnezeu, întruparea nu ar fi adus rezolvarea problemei omenirii.

Şi pentru că El ne este Înainte-mergător, aceeaşi hotărâre pe care El a avut-o trebuie să devină şi hotărârea Creştinului. Dumnezeu îşi propune ca obiectiv al lucrării Sale să creeze în viaţa celui credincios aceleaşi premize, dorinţe şi abilităţi în împlinirea voiei lui Dumnezeu de care şi Isus a dat dovadă în timpul vieţii Sale. Aceeaşi pasiune, aceeaşi fermitate şi acelaşi devotament pentru împlinirea voii lui Dumnezeu care L-au dominat pe Isus în lucrarea Sa trebuie să devină, în urma învierii Lui, caracteristici şi ale vieţii celui credincios. Butonul „Crăciun” nu-L viza doar pe Isus; el îi vizează şi pe toţi cei ce calcă pe urmele Lui.

Iată deci ce se aşteaptă de la noi, nu doar în perioada Adventului, sau de Crăciun, ci în fiecare clipă a vieţii. Dezideratul suprem al lui Cristos, „vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”, să devină şi alegerea noastră. Doar în felul acesta miracolul Întrupării de acum 2000 de ani îşi va continua efectul şi astăzi.

Radu GheorghiţăVezi mai multe articolele publicate de >>> <<<

Spune părerea ta!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toate comentariile sunt filtrate de echipa site-ului.
Vă rugăm completaţi numele şi e-mail-ul, altfel comentariile nu vor fi aprobate.
Comentariul dumneavoastră va fi vizibil doar după o scurtă perioadă de timp.
Vă mulţumim pentru înţelegere!

*