1. Rugăciunea aduce putere în credincioşi

Dumnezeu a ordinat, a hotărât să dea putere credincioşilor prin rugăciune, nu fără ea. Apostolul Pavel ştia acest lucru şi s-a rugat Domnului să dăruiască putere credincioşilor din Efes (Ef.3.16-19). Puterea este cerută în două direcţii: putere de pricepere spirituală (v18) şi putere de cunoaştere a dragostei (v19). Scopul acestei puteri este schimbarea credinciosului, umplerea lui cu toată plinătatea lui Dumnezeu, statut specific stării perfecte din cer, dar posibil în parte, şi pe pământ. Prin rugăciune, apostolul mijloceşte pentru atingerea unei stări spirituale foarte înalte, posibilă prin infuzare de putere în credincios de către Duhul Sfânt (v16).

Numai prin rugăciune se poate ajunge aşa de sus, să trăieşti aici pe pământ parte din ceea ce vei trăi deplin în cer, o avanpremieră a locuirii depline a lui Dumnezeu în credincios.
Puterea fară margini, puterea care nu scade niciodată şi care nu oboseşte niciodată este specifică lui Dumnezeu (Is.40.28-31). Voia lui Dumnezeu este să nu obosim, să nu cedăm, să nu ne oprim, să nu fim înfrânţi. Domnul transferă din puterea Lui celor ce se încred în El. Fără acest transfer de putere vom obosi chiar dacă suntem „tineri”. Nu contează cât de animat sau determinat este sufletul nostru sau cât de mare ne este entuziasmul, foarte repede putem ajunge epuizaţi. Domnul promite putere, o putere înnoită, adică putere după putere, fără întreruperi, asemenea puterii Sale continue. Prin această putere uneori se zboară, însă nu e zborul unei găini care după multe încercări sare gardul vecinului pentru a ajunge la stratul de ceapă, ci zborul măreţ, înalt, inegalabil al vulturului care ştie şi este capabil să folosească curenţii de aer. Pe aici nu se poate trece nici pe drumuri, nici pe ape, singura posiblilitate este zborul. Prin aceeaşi putere alteori se aleargă fără oboseală, pe drumul întins al credinţei deşi denivelat sau pietros. Puterea înnoită îl face capabil pe credincios să umble fără oboseală prin locuri inaccesibile, pe pante prea mari pentru om; să treacă prin foc fără să se aprindă sau să treacă marile râuri fără să se înece. Deşi e de dorit zborul sau alergarea, totuşi puterea cea mai mare e în umblare – să nu fi oprit de ape, de foc sau de munţi.

Numai prin rugăciune se poate zbura, alerga şi umbla fără oboseală.
Trecerea poporului Israel prin mare este asemănată cu mersul unui cal pe loc drept şi cu mersul la vale al unui animal de pradă. Poporul a fost purtat prin puterea Duhului Sfânt. A fost un mers uşor, rapid şi sigur (Is.63.11-14). Pe acelaşi drum vitejii puternicului Egipt s-au împotmolit şi au murit. Prin puterea dată de Duhul Sfânt, un drum imposibil prin mare devine un drum neted, uşor de parcurs, ca un drum care coboară.

Prin rugăciune, puterea unui om poate fi amplificată de Domnul de o mie de ori sau de cinci mii de ori sau chiar mai mult (Deut.32.30). Iosua reaminteşte poporului Israel puterea pe care au primit-o de la Domnul, prin care au devenit invincibili (Ios.23.9-10). Vitejii lui Israel sunt mărturii ale puterii uriaşe pe care un om o poate primi de la Dumnezeu (2Sam.23.8-39).
Puterea este un privilegiu pe care Dumnezeu îl dă copiilor Lui, El vrea să trăim şi să lucrăm nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui, acolo unde ne-a aşezat. Este un privilegiu pe care nu trebuie să-l neglijăm! Cel rău vrea să ni-l fure.
Uneori ne alintăm în necredinţă şi spunem: „Chiar dacă sunt slab vreau să slujesc pe Domnul!” Domnul ne răspunde: „Nu vreau să fii slab şi nu vreau să mă slujeşti aşa. Eu ţi-am promis puterea Mea!” Trebuie să coborâm din leagănul indiferenţei şi al necredinţei. Apostolul Pavel n-a lucrat prin puterea lui, ci prin puterea lui Dumnezeu, de aceea victoriile lui au fost mari şi continue (Col.1.28-29).
Apostolul Pavel se roagă pentru Biserica din Efes (Efes.1.17-20). Prin duhul de înţelepciune şi de descoperire, credincioşii primesc putere, sunt făcuţi capabili să înţeleagă că puterea lui Dumnezeu faţă de credincioşi este nemărginită (Efes.1.17-20). El vrea să lucreze în ei şi prin ei cu puterea Sa fără margini, spre slava Sa. Să primim de la Domnul această viziune şi să ne rugăm pentru împlinirea ei în noi!

2. Rugăciunea aduce putere în familie

Dacă eşti părinte, înseamnă că Domnul ţi-a încredinţat copii pe care să-i creşti pentru El (Deut.6.1-9). Este marele privilegiu dat de Dumnezeu părinţilor credincioşi să-şi crească copiii pe calea credinţei şi să-i conducă la Domnul Isus. Dacă nu e aşa, atunci părinţii eşuează în lucrarea ce le-a fost încredinţată. Fiecare credincios care a primit de la Domnul chemarea şi slujirea de a fi părinte a primit şi har pentru realizare, însă e nevoie de putere pentru a avea autoritate spirituală şi pentru a o folosi, pentru a fi exemplu, pentru a avea înţelepciunea care câştigă suflete pentru cer. În timp ce copiii Sodomei erau daţi păcatului, Domnul îl evidenţiază pe Avraam pentru autoritatea pe care o va avea peste casa lui peste generaţii (Gen.18.18-19). Avraam este tatăl sfânt care are autoritate – porunceşte. Este o imagine diferită faţă de mulţi părinţi credincioşi de astazi care au putere slabă. Avraam, omul rugăciunii a câştigat autoritate, putere de la Dumnezeu pentru a-şi conduce familia pe Calea Domnului.
Pentru împlinirea chemării de a fi părinţi credincioşi trebuie să ne rugăm, mântuirea copiilor va avea un preţ de timp, lacrimi, este nevoie de luptă în rugăciune pentru mântuirea lor; după aceea vine şi autoritatea. Unii părinţi nu simt povara pentru mântuirea copiilor, nu realizează marea responsabilitate pe care o au înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne schimbe şi prin rugăciune să devenim părinţi plini de putere.

3. Rugăciunea aduce putere în Biserică

Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie puternici, ei înşişi trebuie să se roage şi mulţi alţii trebuie să se roage pentru ei. Slujitorii trebuie să aibă autoritate în învăţătură (1Tim.4.11), autoritate peste oameni pentru sfinţirea lor (1Tim.5.7), autoritate în Adunare pentru păstrarea nealterată a Cuvântului (1Tim.1.3), autoritate în disciplinare (2Tes.3.6, 1Tim.5.20). Slujitorul trebuie să aibă autoritate peste duhurile rele (Mt.17.19-21). Această putere se primeşte prin rugăciune. Un slujitor care nu se roagă nu va avea putere, cântărit după măsura sfântă, el este găsit uşor înaintea lui Dumnezeu. Un slujitor al lui Dumnezeu fără putere aduce mare dezonoare lui Dumnezeu, de cealaltă parte cel care are putere este folosit de Domnul pentru a face multe lucruri spre slava Sa.
Am fost odată invitat să predic într-o Adunare mare, printre cele mai mari din ţară. Înainte de a predica, pastorul mi-a spus: „De la acest amvon trebuie să porunceşti oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu”. Acest pastor se ruga ore în fiecare zi şi Domnul l-a folosit să câştige mii de oameni pentru El deşi nu avea pregătire teologică prin şcoală. Prin rugăciune Domnul i-a dat mare putere, de aceea predica cu mare autoritate.
Bisericile trebuie să se roage pentru slujitori să aibă putere. Dacă nu, ei nu vor avea putere în predicare, nici în rugăciunile lor pentru bolnavi sau pentru eliberarea celor influenţaţi sau stăpâniţi de demoni. În Biserica unde există rugăciuni puternice există putere, Dumnezeu răspunde, problemele oamenilor se rezolvă şi ei nu vor pleca în alte locuri să caute rezolvare. Dacă nu, oamenii din Biserică vor fi tentaţi să meargă spre oameni sau locuri unde aud ei că Domnul lucrează. Unii ajung să fie înşelaţi şi chiar să-şi piardă sufletul. În Biserica unde nu există rugăciune consistentă, serioasă, nu există putere, Dumnezeu nu face minuni, Dumnezeu nu este slăvit.
Prima predică pe care a ţinut-o R.A.Torrey la Biserica din Chicago unde a fost ales pastor, a fost despre rugăciune. La sfârşitul predicii i-a îndemnat pe credincioşi să se roage pentru el, prin rugăciunile lor el va fi un pastor puternic. Biserica s-a organizat: jumătate s-au rugat sâmbătă seara, iar cealaltă jumătate a Bisericii duminica devreme. Domnul i-a dat putere mare în predicare şi în medie un suflet s-a întors la Domnul în fiecare zi în primii opt ani. Tot în acest timp prin predicile pe care le-a ţinut la evanghelizările unde a fost chemat, s-au întors la Domnul mai mult de o sută de mii de oameni.
Duhul Sfânt dă daruri (1Cor.12.4-6,11). Pentru a avea putere în folosirea lor şi pentru înflăcărarea darurilor trebuie să ne rugăm. Fără rugăciune vom lucra prin puterea noastră; prin rugăciune vom face lucrarea prin puterea lui Dumnezeu.
Pentru lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fim făcuţi capabili (2Cor.3.5-6). Destoinicia vine prin răgăciune.

4. Rugăciunea aduce viaţa şi puterea vieţii acolo unde este moarte

„Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage şi Dumnezeu îi va da viaţa…” (1Io.5.16). Domnul ne face aici o mare promisiune şi ne dă o mare speranţă. Promisiunea nu este doar de viaţă biologică, ci mai mult, de viaţă spirituală, adică Domnul promite mântuire în sens deplin. Acest om – „fratele”, cade permanent în păcate, incapabil singur să le abandoneze, se află în vecinătatea celei mai cumplite stări – aceea de a rămâne pentru totdeauna în necredinţă, foarte aproape de a comite ultimul păcat. Rugăciunea poate schimba starea cea mai critică în care se află cineva. Rugăciunea ajunge la omul cel mai adânc căzut.
Oamenii despre care vorbeşte Duhul Sfânt aici sunt cei care resping Evanghelia. Domnul l-a învăţat pe Petru, l-a avertizat, însă el a respins, prin încrederea în sine, Cuvântul Domnului (Mt.26.31-35). Petru s-a lepădat de Domnul Isus în public prin jurăminte şi blesteme în preajma marilor preoţi (Mt.26.74). Ce departe a mers în necredinţă, ce repede şi ce adânc a căzut! Trebuie să înţelegem că puterile întunericului erau dezlănţuite, cel rău lucra cu toată puterea de care era în stare. Când Petru a refuzat să asculte, Domnul s-a rugat pentru el (Lc.22.31-32). Ce efect minunat a avut rugăciunea, cum a schimbat şi a sfinţit totul! Petru a fost curăţit, restaurat, întărit. El ajunge un martor puternic al Domnului Isus înaintea marilor preoţi (F.Ap.4.8-10).
În inima unde Cuvântul nu e primit, ajunge rugăciunea. Când nimic si nimeni nu mai are efect, rugăciunea aduce o schimbare completă, minunată. Rugăciunea atinge omul în lepădarea lui deplină de Domnul. Rugăciunea transformă ispita cea mai grea într-o încercare sfinţitoare prin care se curăţă pleava, transformă eşecul în biruinţă, schimbă o mare cădere într-o mare înălţare, în locul morţii vine viaţa, puterea vieţii din Dumnezeu. Prin rugăciunea Domnului Isus, Petru a făcut un salt din groapa marii şi deplinei lepădări prin frică, pe piatra curajoasei mărturii prin putere (Mt.16.18), iar mai apoi a fost înălţat prin har pe crucea slăvirii Domnului Isus (Io.21.19).
Îmi aduc aminte de grupurile de rugăciune în care am crescut şi de puterea lui Dumnezeu care se revărsa prin rugăciune. Acolo cântam cântarea de biruinţă, trebuie să revenim la ea:

„Să ne rugăm, să ne rugăm,
Să-i cerem să ne-mbrace cu putere,
Căci zilele vor fi destul de grele,
Să-i cerem să ne-mbrace cu putere!

Mână cu mână, toţi împreună,
Să ne rugăm fraţilor!
Prin rugăciune noi vom învinge,
Tainele ispitelor”.

Unele lucruri Dumnezeu nu le va face fără noi. El a stabilit, a hotărât să lucreze prin rugăciunile noastre, nu fără ele. El poate să lucreze şi fără noi, dar Lui îi place să lucreze împreună cu copiii Lui. Este un har pe care ni-L dă, harul de a deveni lucrători împreună cu El, harul de a face lucrurile pe care le-a făcut Domnul Isus, ba încă, unele lucruri mai mari pentru slava lui Dumnezeu. Să folosim acest har prin rugăciune!

„Iar a Celui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Cristos Isus, din neam în neam în vecii vecilor” (Efes.3.20-21). Amin

Corneliu SamoilăVezi mai multe articolele publicate de >>> <<<

4 comentarii

  1. Domnul sa va binecuvinteze.

  2. vreau sa va multumesc si sa va urez toate cele bune

  3. Domnul Hristos Iisus sa ne dea putere sa trecem peste toate relele.Domnul sa va binecuvanteze.Amin.

  4. foarte frumos articolul.credeti ca sunt anumite rugaciuni care sunt ascultate si altele nu? cum sa ne rugam corect? am f.multe intrebari…..vreau sa stam de vorba, daca se poate.multumesc frumos.Domnul sa va binecuvanteze!

Spune părerea ta!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toate comentariile sunt filtrate de echipa site-ului.
Vă rugăm completaţi numele şi e-mail-ul, altfel comentariile nu vor fi aprobate.
Comentariul dumneavoastră va fi vizibil doar după o scurtă perioadă de timp.
Vă mulţumim pentru înţelegere!

*