- Cetate pe Munte - http://www.cetatepemunte.ro -

Iuga Viorel – Să impresionăm prin credinţă

Fiecare persoană care citeşte Noul Testament află că Domnul Isus, pentru mai bine de 30 de ani, a trăit printre oameni. În scurta Sa viaţă, Mântuitorul a fost un exemplu pozitiv pentru toţi contemporanii şi i-a învăţat multe lucruri pe cei din jurul Său. O temă dezbătută frecvent de Mântuitorul a fost cea a credinţei. El a venit ca să dea oamenilor suport pentru credinţă, să îi îndemne la credinţă, să le crească credinţa şi nu în ultimul rând să le răsplătească credinţa. În ciuda învăţăturii deosebite şi în ciuda multor minuni pe care le-a făcut, mulţi oameni au rămas în necredinţă. Pasajul din Marcu 6.6 ne atrage atenţia că, observând această alegere, Domnul Isus se mira de necredinţa contemporanilor. Spus altfel, Domnul Isus era surprins de necredinţa lor. Oare care să fi fost motivul acestei atitudini a Mântuitorului?

Pe de o parte, Domnul Isus se mira de necredinţa celor din Nazaret deoarece oamenii respectivi au avut suficiente motive să creadă în divinitatea Lui. Să nu uităm că Mântuitorul a rostit acolo multe mesaje. Toate acestea erau în deplină concordanţă cu Scriptura Vechiului Testament. Nimeni nu Îl putea învinui că ceea ce spune nu este în limitele Cuvântului divin. Apoi Domnul Isus a făcut în Nazaret diferite minuni. Faptele Mântuitorului dovedeau că Cel care face asemenea lucruri este o persoană peste care se odihneşte puterea lui Dumnezeu. Dar cei din Nazaret nu se limitau la aceste informaţii. Cu siguranţă că ei au aflat cum că la botezul Domnului Isus s-a deschis cerul şi însuşi Dumnezeu Tatăl a mărturisit că Isus Cristos este Fiul Său preaiubit. De asemenea cei din Nazaret aveau cunoştinţă despre minunile făcute de Domnul Isus în fiecare localitate prin care trecea. În ciuda acestor informaţii şi în ciuda faptului că ei ştiau cât de mult apreciază Domnul credinţa cei din Nazaret au ales să rămână în necredinţă.

Pe de altă parte, Domnul Isus s-a mirat de necredinţa lor deoarece locuitorii Nazaretului au putut observa că necredinţa le aducea numai necazuri. Necredinţa îi făcea să aibă o atitudine negativă faţă de Domnul Isus. Necredinţa făcea ca bolnavii lor să rămână în suferinţă, în timp ce alţi bolnavi se vindecau. Necredinţa lor făcea ca demonizaţii din localitea lor să rămână sub puterea duhurilor necurate şi să tulbure societatea în timp ce alţii erau eliberaţi şi începeau o nouă viaţă. Necredinţa făcea ca ei să rămână fără lumină şi fără speranţă. Necredinţa îi ţinea robi păcatului şi lipsiţi de bucuria de-a se şti ocrotiţi de Dumnezeu. Domnul vedea toate aceste lucruri, ştia că cei din Nazaret au cunoştinţă de puterea Lui de a îndepărta lucrurile negative şi văzând că nu folosesc această putere se mira de necredinţa lor.

Uitându-mă la ce se întâmplă astăzi în jurul nostru cred că de multe ori Domnul se miră şi de necredinţa noastră. Este adevărat că şi noi, ca cei din Nazaret, suntem favorizaţi. Noi avem Cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia că El este viu şi atotputernic. Evangheliile ne vorbesc cu claritate despre puterea şi dragostea Lui. Ele ne vorbesc despre condiţiile în care putem dobândi fericirea. În ciuda faptului că suntem nevoiaşi şi dorim atât de mult fericirea, cei mai mulţi alegem să trăim în necredinţă. Domnul se uită la alegerea noastră şi oricât de mult ar încerca nu ne poate înţelege.

Dragii mei, Domnul Isus ne-ar putea scoate din necazurile în care suntem dacă am crede în El şi am apela la bunătatea Lui. Domnul ne-ar putea feri de multe lucruri şi I-ar face mare plăcere să ne ajute dacă am asculta şi am face ceea ce ne spune. Să decidem şi să cerem ajutorul lui Dumnezeu ca să nu impresionăm prin necredinţă, ci prin credinţă. Aceasta ne va face bine nouă şi va aduce multă bucurie Mântuitorului. Să ne ajute Domnul să trăim în aşa fel încât în perioada următoare şi în anul acesta să impresionăm şi pământul şi cerul prin tăria credinţei noastre.

Viorel Iuga – www.iugaviorel.ro