- Cetate pe Munte - http://www.cetatepemunte.ro -

Dacă scriind puțin – Traian Dorz

Dacă scriind puţin umplut-ai cu hrană bună sacii goi,
Dacă din buna vistierie scoţi pietre scumpe, vechi şi noi,
Dac-ai fost pom lângă izvoare cu dulce rod la vremea lui,
Atunci mai ‘nalt şi mai puternic vei străluci cu cât apui.

Dac-ai putut iubi vrăjmaşul cu toată inima iertând,
Dac-ai putut s-ajuţi săracii mereu cu glasul cel mai blând,
Dac-ai ştiut tăcea la vreme, dac-ai ştiut vorbi cu miez,
Atunci, cu cât te-ascunzi mai tare, cu-atât mai luminos te vezi!

Dac-ai putut cu cele slabe să biruieşti pe cele tari,
Dac-ai trudit spre roada bună crescând frumoşi şi drepţi lăstari
Şi dacă slujba-ncredinţată smerit şi harnic ţi-ai ‘plinit,
Atunci în Veşnicele Corturi ţi se va spune: “Bun venit!”