- Cetate pe Munte - http://www.cetatepemunte.ro -

Dragostea Ta…

Dragostea Ta, Doamne întrece orice pricepere….

Dragostea Ta, imi dă putere să-mi continui drumul….

Dragostea Ta, îmi umple inima de pace si bucurie….

Dragostea Ta, îmi copleşeşte inima!….

Bunătatea Ta, îmi umple viaţa de binecuvântări….

Bunătatea Ta, mă leagă de Tine pe vecie….

Bunătatea Ta, Doamne, îmi dă tot timpul o nouă şansă….

Bunătatea Ta îmi dă curaj!….

Puterea Ta este desăvârşită în slăbiciunile mele….

Puterea Ta mă ridică când sunt căzută….

Puterea Ta, Tată, o simt, când cu Braţul Tău puternic îmi ocroteşti viaţa!….

Înţelepciunea Ta nu o poate cuprinde nimenea….

Înţelepciunea Ta a creat tot ce ne înconjoară….

Înţelepciunea Ta mă ajută să născocesc cele mai chibzuite planuri ale Tale….

Înţelepciunea Ta mă insoţeşte la fiecare pas, păzind deciziile mele!….

Dreptatea Ta scoate faptele fărădelegii la lumină….

Dreptatea Ta străluceşte ca soarele la amiază….

Dreptatea Ta păzeşte pe cei ce se-ncred in Tine şi înalţă pe cei smeriţi….

Dreptatea Ta descopera cele mai ascunse taine!…. ……În DRAGOSTEA Ta Isuse,cu BUNĂTATE,  Tu ne dai PUTEREA şi ÎNŢELEPCIUNEA ca să putem fi DREPŢI în ziua judecăţii!…Slavă Ţie!