Mâinile Tale – Costache Ioanid

Publicat de la Feb 22, 2014

Mâinile Tale – Costache Ioanid

Mâinile Tale, dulce Isuse, Mâinile care din lut ne-au creat, Întinse pe lemn se lăsară străpunse O, mâinile Tale ce totul au dat! Gleznele Tale, glezne trudite, Pline de colb şi de spini şi de dor, Pe lemnul ruşinii au fost ţintuite, Ca dreaptă răsplată a dragostei lor… Fruntea senină ca zările-albastre, Plină de milă adânc s-a plecat Primind diadema batjocurii noastre Drept cel mai de seamă triumf de-mpărat. Buzele Tale pe care stătură Vorbele sfinte din cer coborând, Gustară paharul de fiere şi ură Şi râuri de sânge lăsară iertând. Inima sfântă, floarea ascunsă, Cerul întreg părăsindu-l, veni, De-o suliţă rece să fie străpunsă, Adânc vinovată c-atât ne iubi. Dragostea care din Tatăl purcede, Plânge şi astăzi cu-acelaşi suspin. Dar oricare suflet aude şi crede, În dragostea sfântă se-alină deplin!

MAI MULT

Dacă scriind puțin – Traian Dorz

Publicat de la Feb 2, 2014

Dacă scriind puţin umplut-ai cu hrană bună sacii goi, Dacă din buna vistierie scoţi pietre scumpe, vechi şi noi, Dac-ai fost pom lângă izvoare cu dulce rod la vremea lui, Atunci mai ‘nalt şi mai puternic vei străluci cu cât apui. Dac-ai putut iubi vrăjmaşul cu toată inima iertând, Dac-ai putut s-ajuţi săracii mereu cu glasul cel mai blând, Dac-ai ştiut tăcea la vreme, dac-ai ştiut vorbi cu miez, Atunci, cu cât te-ascunzi mai tare, cu-atât mai luminos te vezi! Dac-ai putut cu cele slabe să biruieşti pe cele tari, Dac-ai trudit spre roada bună crescând frumoşi şi drepţi lăstari Şi dacă slujba-ncredinţată smerit şi harnic ţi-ai ‘plinit, Atunci în Veşnicele Corturi ţi se va spune: “Bun venit!”

MAI MULT

De dragul Tău – Costache Ioanid

Publicat de la Jan 25, 2014

De dragul Tău – Costache Ioanid

Ce dor frumos, ce Rai ne leagă! eu cânt cu lacrimi, Tu le-alini. De dragul Tău mi-e lumea dragă, că-n ea Te văd și-n flori și-n spini. În crinii albi Ți-e sărutarea, în maci văd sânge pe Calvar. De dragul Tău mi-e dragă marea și cerul fără de hotar! În bulgări reci Te văd cum sameni și-n spini văd pașii sângerați. De dragul Tău iubesc pe oameni; azi sunt străini, mâini, poate frați! Când turme trec ducându-și dorul și spune-un fluier: “Sunt cu voi!” De dragul Tău mi-e drag păstorul ce-și pune pieptul pentru oi! În cei aleși Îți văd iubirea, cu ei cântându-Ți psalmi în văi… De dragul Tău le sorb privirea; pe-obrajii lor, sărut pe-ai Tăi! Și cât mi-e dat să nu-Ți văd fața, dorit de stele ca un mag, De dragul Tău mi-e dragă viața, și moartea nu-i decât un prag…

MAI MULT

De nu-mi erai decât un prieten – Traian Dorz

Publicat de la Jan 18, 2014

De nu-mi erai decât un prieten – Traian Dorz

De nu-mi erai decât un prieten oricât de-apropiat cândva, Te-aş fi putut uita, Isuse, dar Tu eşti Prietenia mea. De nu-mi erai decât un cântec, oricât de drag, Te-ai fi-nvechit, dar Tu-mi eşti Armonia însăşi, în veci mai nou şi mai dorit. De nu-mi erai decât un nume, puteam să-l uit, oricum erai, dar Tu-mi eşti, pentru veci, Isuse, tot scumpul vieţii mele Rai. De nu-mi erai decât un zâmbet uşor Te-aş fi putut uita, dar Tu-mi eşti toată Fericirea din care-mi scot iubirea mea. De nu-mi erai decât o rază, vreo noapte Te-ar fi-ntunecat, dar Tu-mi eşti Soarele Vieţii desăvârşit şi minunat. Cum să Te uit atunci, Isuse, orice-ar veni şi-oricine-ar vrea, când Tu-mi eşti Răsuflarea vieţii, Fiinţa şi Mişcarea mea?

MAI MULT

Isuse, mi-ai schimbat viaţa

Publicat de la Jan 16, 2014

Tu mi-ai schimbat viaţa, Isuse Domnul meu, M-ai scos din groapa morţii, mi-ai şters păcatul greu M-ai curăţit, Isuse, în sângele Tău sfânt Şi m-ai unit cu Tine prin sfântu-Ţi legământ. Tu mi-ai schimbat gândirea, mintea mi-ai înnoit, Mi-ai adus izbăvirea pentru că m-ai iubit. Mi-ai dat, o Doamne, pacea şi bucuria sfântă, Scriptura, cartea Ta, ce cu drag îmi cuvântă. Tu mi-ai schimbat, Isuse, umblarea mea în lume, M-ai pus pe calea Ta şi mi-ai dat un nou nume. Mi-ai arătat cărarea, calea ce duce-n sus, Mi-ai îndreptat privirea spre Tine, drag Isus. Tu mi-ai dat biruinţă în tot ce-am făptuit, Cu Tine vreau, o Doamne, să merg pân` la sfârşit. Ajută-mă, Isuse, să merg pe calea sfântă, În fiecare zi cu Tin’  să am izbândă.

MAI MULT

Te trece Isus

Publicat de la Nov 25, 2012

Te trece Isus și prin școala răbdării Să vadă de poți suferi pe nedrept, Să vadă ce faci când durerea trădării Și vorbele grele te-apasă în piept. Te trece Isus prin momente cumplite Cu lacrimi amare și răni și-ntristări; Te trece prin clipe și stări nemplinite Ce-n tine ridică mulțimi de-ntrebări. Te trece Isus și prin școala iertării Să vadă de poți ca să ierți pe vrăjmași; Pe cruce în chinuri, sub valul ocării Rugase pe Tatăl să-i ierte pe-ostași. Te trece Isus și prin școala smeririi Să-ți vadă purtarea când ești umilit, Să-ți vadă tăcerea și harul iubirii Pe care-l arăți celui ce ți-a greșit. Te trece Isus prin necazuri, probleme, Să-ți vadă credința în ceasul cel greu; L-auzi cum îți spune duios: „Nu te teme! Căci Eu sunt cu tine în toate mereu.”? Chiar dacă adesea în greul vieții Tu nu poți pricepe al luptelor rost, Curând s-or ivi zorile Dimineții Și-atunci tu vei spune: “Ce bine c-au fost!” Cărarea spre Rai e o școală, creștine, Prin care Isus te cioplește frumos, Ca-n Cer, în Cetatea splendorii divine, Să poți străluci minunat, glorios.

MAI MULT