Ești Unic…

Publicat de la Mar 22, 2009

Din adâncul nimicului El a făcut splendori  ce azi strălucesc în Templul umplut cu jertfe de bun miros, cu parfumul unic al fiecărei rugăciuni înălţate spre Altarul Sfânt al Creatorului Divin…. Din adâncul nimicului El te-a creat pe tine, copilul Lui preaiubit după care tânjeşte să găsească plăcere în faptele-ţi divine care ţi-au fost deja pregătite…. Dinainte de întemeierea lumii El te-a creat nu pentru că a trebuit ci pentru că aşa a vrut, pentru că a dorit ca tu să faci parte din împărăţia Lui cerească…. Ţi-a oferit o destinaţie  călătoriei tale pe-acest pământ,o destinaţie divină…..CERUL, CASA TA ADEVĂRATĂ!

MAI MULT

Dragostea Ta…

Publicat de la Mar 2, 2009

Dragostea Ta, Doamne întrece orice pricepere…. Dragostea Ta, imi dă putere să-mi continui drumul…. Dragostea Ta, îmi umple inima de pace si bucurie…. Dragostea Ta, îmi copleşeşte inima!…. Bunătatea Ta, îmi umple viaţa de binecuvântări…. Bunătatea Ta, mă leagă de Tine pe vecie…. Bunătatea Ta, Doamne, îmi dă tot timpul o nouă şansă…. Bunătatea Ta îmi dă curaj!…. Puterea Ta este desăvârşită în slăbiciunile mele…. Puterea Ta mă ridică când sunt căzută….

MAI MULT

O cântare nouă…

Publicat de la Jan 18, 2009

Cum pot să-ţi cânt Doamne-n încercare? Cum să-ţi cânt o cântare nouă?.. Învaţă-mă să-Ţi cânt ân suferinţă,atunci când drumul e plin de gropi,când cerul e plumburiu lipsit de orice rază de soare şi lipsit de orice speranţă… Învaţă-mă să-Ţi cânt  chiar şi atunci când nu văd capătul drumului meu şi când groaza mă cuprinde şi mă împiedică să mai visez la ceva frumos…. Ajută-mă să înalţ laude curate spre Tronul Tău,să ridic capul din pământ şi ca  un viteaz să merg înainte spre ţinta iubirii Tale pe care mi-ai pregatit-o…. Învaţă-mă să nu mai privesc nici în stânga nici în dreapta,ci să calc pe urmele Tale, drept înainte…..

MAI MULT

Mă-ncred în Tine…

Publicat de la Jan 14, 2009

Mă-ncred în Tine Doamne pentru că Tu tot timpul ai fost părtaş la fiecare zâmbet al meu,la fiecare lacrimă ce-a curs pe obrazul meu,la fiecare dezamăgire pe care o aveam din partea celor dragi care nu cunosc Cine eşti cu adevărat, Dumnezeul Atotputernic…. Mă-ncred în Tine pentru că Tu eşti Cel ce mi-ai promis că dacă îmi vei fi desfătarea Tu îmi vei da tot ce-mi doreşte inima…. Mă-ncred în Tine şi las toate planurile mele,toate visele mele,tot ce eu sunt, pentru că sunt deplin încredinţată că Tu vei lucra…. Mă-ncred în Tine pentru că Tu vei face să strălucească dreptatea mea ca lumina şi dreptul meu ca soarele la amiază…

MAI MULT

O dragoste dumnezeiască…

Publicat de la Jan 14, 2009

Am învăţat că oricâte limbi omeneşti sau îngereşti am avea, dacă nu avem dragoste suntem ca o aramă sunătoare sau un chimval zingănitor, chiar dacă am avea darul proroociei şi chiar dacă am cunoaşte toate tainele, şi toată ştiinţa şi am avea credinţă astfel incât să mutăm şi munţii din loc, chiar dacă ne-am da toată averea pentru cei săraci, fără dragoste suntem NIMIC…. El ne-a binecuvântat cu o altfel de dragoste decât cea a oamenilor, El ne-a dat o dragoste dumnezeiască ce doar copiii Lui o pot inţelege. Aminteşte-ţi de această dragoste cu care El te-a înzestrat…..

MAI MULT