Iuga Viorel – Să impresionăm prin credinţă

Publicat de la Jan 20, 2009

Fiecare persoană care citeşte Noul Testament află că Domnul Isus, pentru mai bine de 30 de ani, a trăit printre oameni. În scurta Sa viaţă, Mântuitorul a fost un exemplu pozitiv pentru toţi contemporanii şi i-a învăţat multe lucruri pe cei din jurul Său. O temă dezbătută frecvent de Mântuitorul a fost cea a credinţei. El a venit ca să dea oamenilor suport pentru credinţă, să îi îndemne la credinţă, să le crească credinţa şi nu în ultimul rând să le răsplătească credinţa. În ciuda învăţăturii deosebite şi în ciuda multor minuni pe care le-a făcut, mulţi oameni au rămas în necredinţă. Pasajul din Marcu 6.6 ne atrage atenţia că, observând această alegere, Domnul Isus se mira de necredinţa contemporanilor. Spus altfel, Domnul Isus era surprins de necredinţa lor. Oare care să fi fost motivul acestei atitudini a Mântuitorului?

MAI MULT