O noapte geroasă…

Publicat de la Dec 4, 2008

O noapte geroasă…

Întunerec…Miliardele de stele încearcă fără succes să străpungă negura nemărginită prin care plutesc in neincetata lor promenada circulară in jurul Soarelui, cele 9 planete colorate. Linişte de nepătruns peste tot, în afara unui zumzet înfundat undeva prin tăcerea deplină. Parcă era ceva melodios în zgomotul acela îndepărtat, laolaltă cu o mu […]

MAI MULT