Ești Unic…

Publicat de la Mar 22, 2009

Din adâncul nimicului El a făcut splendori  ce azi strălucesc în Templul umplut cu jertfe de bun miros, cu parfumul unic al fiecărei rugăciuni înălţate spre Altarul Sfânt al Creatorului Divin…. Din adâncul nimicului El te-a creat pe tine, copilul Lui preaiubit după care tânjeşte să găsească plăcere în faptele-ţi divine care ţi-au fost deja pregătite…. Dinainte de întemeierea lumii El te-a creat nu pentru că a trebuit ci pentru că aşa a vrut, pentru că a dorit ca tu să faci parte din împărăţia Lui cerească…. Ţi-a oferit o destinaţie  călătoriei tale pe-acest pământ,o destinaţie divină…..CERUL, CASA TA ADEVĂRATĂ!

MAI MULT