Putere prin rugăciune

Publicat de la Feb 8, 2012

Putere prin rugăciune

1. Rugăciunea aduce putere în credincioşi Dumnezeu a ordinat, a hotărât să dea putere credincioşilor prin rugăciune, nu fără ea. Apostolul Pavel ştia acest lucru şi s-a rugat Domnului să dăruiască putere credincioşilor din Efes (Ef.3.16-19). Puterea este cerută în două direcţii: putere de pricepere spirituală (v18) şi putere de cunoaştere a dragostei (v19). Scopul acestei puteri este schimbarea credinciosului, umplerea lui cu toată plinătatea lui Dumnezeu, statut specific stării perfecte din cer, dar posibil în parte, şi pe pământ. Prin rugăciune, apostolul mijloceşte pentru atingerea unei stări spirituale foarte înalte, posibilă prin infuzare de putere în credincios de către Duhul Sfânt (v16). Numai prin rugăciune se poate ajunge aşa de sus, să trăieşti aici pe pământ parte din ceea ce vei trăi deplin în cer, o avanpremieră a locuirii depline a lui Dumnezeu în credincios. Puterea fară margini, puterea care nu scade niciodată şi care nu oboseşte niciodată este specifică lui Dumnezeu (Is.40.28-31). Voia lui Dumnezeu este să nu obosim, să nu cedăm, să nu ne oprim, să nu fim înfrânţi. Domnul transferă din puterea Lui celor ce se încred în El. Fără acest transfer de putere vom obosi chiar dacă suntem „tineri”. Nu contează cât de animat sau determinat este sufletul nostru sau cât de mare ne este entuziasmul, foarte repede putem ajunge epuizaţi. Domnul promite putere, o putere înnoită, adică putere după putere, fără întreruperi, asemenea puterii Sale continue. Prin această putere uneori se zboară, însă nu e zborul unei găini care după multe încercări sare gardul vecinului pentru a ajunge la stratul de ceapă, ci zborul măreţ, înalt, inegalabil al vulturului care ştie şi este capabil să folosească curenţii de aer. Pe aici nu se poate trece nici pe drumuri, nici pe ape, singura posiblilitate este zborul. Prin aceeaşi putere alteori se aleargă fără oboseală, pe drumul întins al credinţei deşi denivelat sau pietros. Puterea înnoită îl face capabil pe credincios să umble fără oboseală prin locuri inaccesibile, pe pante prea mari pentru om; să treacă prin foc fără să se aprindă sau să treacă marile râuri fără să se înece. Deşi e de dorit zborul […]

MAI MULT